جهت استفاده از نكات مشاوره اي ، به بخش گروه ها ، گروه مشاوره ي دبيرستان مراجعه نمائيد .

 

 

جهت مشاهده و دريافت پاسخنامه ي امتحانات ، به گروه مربوط به هر درس مراجعه نماييد .

 

 

جهت مشاهده و دريافت نشريه هاي دبيرستان ، از منوي اخبار ، گزينه ي نشريه هاي الكترونيكي را انتخاب نمايئد .

 

 

 


 

توجه

 

دانش آموزان گرامي جهت دريافت پاسخنامه به گروه آموزشي مربوطه و دريافت نمرات امتحاني با وارد كردن كد و رمز عبور به محيط خود وارد شوند .

 

براي درس خواندن برنامه ريزي كنيد و از امتحان نهراسيد .

برنامه ريزي براي استفاده ي بهينه از اوقات مي باشد . لذا بايد برنامه اي تدوين كنيد كه هم مطالعه درسي و هم ساير فعاليتهاي شما ، از جمله خواب و استراحت را در بر داشته باشد . داشتن برنامه درسي ، به جهت عادت به يك روال مناسب مطالعه ، نيروي تمركز حواس را در شما تقويت مي كند .

برنامه داشتن ، از خطر انباشته شدن مطالب در ذهن جلوگيري مي نمايد . انباشتن مطالب در ذهن ، موجب بروز ناراحتي هاي هيجاني و اضطرابي گرديده و بعلاوه باعث مي گردد تا مطالب به سرعت فراموش شوند .هر برنامه ريزي درسي منتج به موفقيت نخواهد بود ، مگر اينكه جنبه ها و نكات كمي و كيفي زير در آن لحاظ شده باشد :

1 - برنامه ي خود را انعطاف پذير كنيد ، تا قابل تحمل و قابل اجرا باشد . اوقات آزادي را براي جبران فرصت هاي از دست رفته ، كه به هر دليل در كار شما رخ مي دهد پيش بيني نمائيد .

2 - براي هر درس ، زماني را براي مطالعه انتخاب كنيد كه آمادگي لازم را داشته باشيد .

3 - سعي كنيد بيش از 2 ساعت مستمر ، صرف مطالعه يك درس ننمائيد . تنوع مطالعه ، از خستگي ذهني جلوگيري نموده ، به قدرت يادگيري شما مي افزايد .

4 - بين جلسات درس مدت كوتاهي ( 10 تا 15 دقيقه ) به خود استراحت دهيد .

5 - به توانائي هاي خود اعتماد كنيد ، به موفقيت خود اطمينان داشته باشيد ، خود را با ديگران مقايسه نكنيد . نسبت به هدفي كه انتخاب كرده ايد ( ادامه تحصيلات ) ، پيوسته انديشه مثبت داشته باشيد و فارغ از هر دغدغه ي خاطر ، هدف خود را دنبال كنيد .

6 - برنامه درسي خودتان را روي كاغذ بياوريد و آن را به گونه اي در دسترس و پيوسته ، الگوي عملكردهاي تحصيلي خود قرار دهيد و خود را مقيد به رعايت لنضباط و استمرار در اجراي برنامه كنيد .

7 - در هنگام درس خواندن به شرايط محيطي مناسب و اوقات مفيد جهت مطالعه توجه داشته باشيد . در شرايط محيطي مناسب و اوقات مفيد جهت مطالعه ( سر و صدا ، مزاحمت رفت و آمد ها و ... ) و نيز اوقاتي كه خستگي ذهني يا بدني داشته باشيد ، مطالعه شما بازده مناسب نخواهد داشت .

8 - توانائي ها و عادت مطالعه خود را در هنگام درس خواندن مد نظر داشته باشيد . اگر در حال حاضر اوقات كمي از روز را به مطالعه مي پردازيد ، اين كم كاري را نمي توانيد ناگهان و ظرف يك يا دو روز ارتقاء دهيد . بلكه به صورت پلكاني اوقات مطالعه خود را افزايش دهيد . در هر پله حدود يك هفته توقف نمائيد تا خودتان را به زمان جديد مطالعه عادت دهيد تا رفته رفته به نقطه مطلوب و دلخوله خود برسيد .

9 - به تدريج به سرعت خود در هنگام مطالعه بيفزائيد ، كلمه خواني را به جمله خواني تبديل نمائيد . اين كار را توام با دقت و ادراك مطلب انجام دهيد .

 

                                                                                                                                                                                                               امور مشاوره دبيرستان شهيد ابراهيمي                        

 

 

 

اولويت هاي آموزشي و پرورشي سال تحصيلي 93 - 92

 

آموزش قبل از شروع سال تحصيلي با برنامه ريزي و مشخص شدن اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آغاز مي شود .

اولويت آموزشي دبيرستان در اين سال بر پايه آموزش مستمر استوار گرديده .

در حقيقت مطالعه ، يادگيري و در نهايت پيشرفت درسي مي بايست در طول سال تحصيلي جزء وظايف هر دانش آموز قرار گيرد .

براي رسيدن به جايگاه واقعي آموزشي بايد مشكلات شناسايي و برطرف گردد .

برنامه ي امتحانات مستمر به صورت مدون تا پايان امتحانات نوبت اول آماده و در اختيار دانش آموز قرار بگيرد . ( با تصويب شوراي مدرسه )

هدف از اجراي اين آزمون ها ارزشيابي مستمر ، آماده نمودن دانش آموزان از نظر علمي در طول سال تحصيلي ، رفع نواقص و تقويت نقاط قوت است .

پويا نمودن فضاي معنوي دبيرستان با محوريت معاون پرورشي صورت مي گيرد .

 

                                                                                                   جلال بابائي

                                                                                    مديريت دبيرستان شهيد ابراهيمي