اطلاعيه ي مهم

آخرين مهلت ثبت نام روز چهارشنبه هيجدهم تيرماه93


اطلاعيه ي ثبت نام

ثبت نام از  پايه هاي دوم و سوم و پيش دانشگاهي از اول تيرماه

ثبت نام پايه ي اوّل بلافاصله بعدازاعلام نتايج آزمون ورودي

 

  مناسبت هفته:    

 

 


 

 

  به نام خدا

   جهان را چو باران به بايستگي     روان را چو دانش به شايستگي

شرايط پيش ثبت نام در دبيرستان غيردولتي شهيد ابراهيمي

                               94 -1393

الف شرايط پيش ثبت نام:

1 . قبولي خرداد ماه با كسب معدل 18 به بالا و داشتن نمره 18 به بالا

در دروس رياضي و علوم

2 . كسب رتبه عالي انضباط

ب مدارك مورد نياز

1 . يك قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده سال جاري

2 . كپي كارنامه سال سوم راهنمايي

3 . كپي برگ اول شناسنامه

ج - تاريخ پيش ثبت نام :

20 خرداد تا 1 تيرماه 93

د مواد آزمون ورودي :

دروس رياضي ، علوم تجربي و ادبيات فارسي دوره راهنمايي

هـ - تاريخ برگزاري آزمون:

سه شنبه 3 تيرماه 93 ساعت 9 صبح

مكان برگزاري آزمون:

دبيرستان شهيد ابراهيمي كيان پارس خيابان 2 شرقي

 

 

 

تقدير از دانش آموزان ممتاز دبيرستان

در سال تحصيلي 93-92

 

 

 

 

 دانش آموزان ممتاز دبيرستان در سال تحصيلي 93-92

پايه اول:معدل هاي بالاي 19

امير رضا دهقان  /  سينا ساعت ساز / مرتضي طاهر پور

اشكان محمدي / محمدحسين فرامرزي / محمود بني احمد

سروش آهنكوب / احسان جعفر پيشه/علي عليرضايي/

امير رضا بهوند يوسفي/پيام هدايت نيا/

 

 

دانش آموزان ممتاز پايه دوم رياضي فيزيك

شايان صالحي ريحاني  / علي زلكي نژاد/

نويد حسن زاده/اديب شاخي

 

پايه دوم علوم تجربي:

علي رضا اسعدي / محمد زاده خورشيدي

سيد شايان ضياييان/امير حسين نجفي

*******************

دانش آموزان ممتاز پيش دانشگاهي

رشته رياضي:

آروين رياحي نژاد/ محمد زلكي نژاد/

آرمان مقرّب / اميرحسين صمدپورظهيرون/

رشته ي تجربي:

عرفان اسدي پور/ پويا اورك

علي شريف نيا / حسين شجاعي

 كار در آزمايشگاه

 

شوراي دانش آموزي سال 93-92